FR | NL
Welkom bij Ernest Lebailly !Ernest Lebailly geniet van een ervaring van meer dan 160 jaar in de winning en de verwerking van grind.
Dankzij deze ervaring heeft ons bedrijf een positieve reputatie verkregen die voortdurend groeit.

De steengroeve « Bois du Prince » waaruit onze witte, picaille en zwarte zandstenen zijn uitgegraven, telt een oppervlakte van ongeveer 30 hectare.

Wij produceren en verkopen grinden en gebroken kiezel voor de Belgische, Franse en Nederlandse markten.

We zijn vooral bekend voor onze prachtige witte zandsteen van Hautrage die van uitstekende kwaliteit is en die weergaloze technische eigenschappen heeft...

Ernest Lebailly biedt producten van hoge kwaliteit aan. Enerzijds zijn ze voor de bouw- en de grote infrastructuurindustrie bestemd ( zwarte of picaille fijngestampte zandsteen, ideaal voor onder funderingen, taluds, toegangswegen,…) en anderzijds zijn ze voor het tuinbedrijf bestemd (wit grind, picaille grind,…).

Het bedrijf beperkt zich niet alleen tot de productie van grind, Ernest Lebailly biedt ook een dienst aan die uw product verbrijzelt .

Onze locatie op slechts enkele minuten van de autosnelwegen naar Brussel, Doornik en Frankrijk is een strategische en bevoorrechte situatie die een snelle toegang tot diverse bestemmingen geeft en onze nabijheid van de Darse van Hautrage maakt mogelijk een levering per aak te waarborgen.

We stellen te uwer beschikking een gekwalificeerd personeel en een perfect aangepast en geavanceerd materiaal die u een onberispelijke dienst en een naleving van de termijnen waarborgen. Ernest Lebailly nv is zonder enige twijfel een efficiënt en betrouwbaar bedrijf.

Wie zijn wij?
In 1842 begon de familie Lebailly in de provincie Henegouwen de exploitatie van kleiaarde en van natuurlijke vuursteen voor de keramische industrie en in het bijzonder voor zijn tak « vuurvaste producten » . Sinds lang bestond een zeer actieve samenwerking tussen « l'école des Mines » in Bergen en het bedrijf Ernest Lebailly. Dit neemt een concrete vorm aan door de lokalisatie van lagen van vuursteen en klei in Obourg, Maisières, Ghlin, Hautrage, maar ook in andere locaties, zoals Silenrieux of Provins.
Zie meer »
 
 
Laatste nieuws
Alle nieuws
18/01/2017
» Zie meer
10/11/2016
» Zie meer
 
 
Realisaties Zie meer »
 
 
 
| | | | | |
Copyright © 2010 Ernest Lebailly S.A. Création de Site Internet