Fabrieken en steengroeves sinds 1842
  • FRNL

Presentatie

Ernest Lebailly geniet van een ervaring van meer dan 175 jaar in de winning en de verwerking van grind. Dankzij deze ervaring heeft ons bedrijf een positieve reputatie verkregen die voortdurend groeit.

De steengroeve « Bois du Prince » waaruit onze witte, picaille en zwarte zandstenen zijn uitgegraven, telt een oppervlakte van ongeveer 30 hectare.

Wij produceren en verkopen grinden en gebroken kiezel voor de Belgische, Franse en Nederlandse markten.

We zijn vooral bekend voor onze prachtige witte zandsteen van Hautrage die van uitstekende kwaliteit is en die weergaloze technische eigenschappen heeft...

Ernest Lebailly biedt producten van hoge kwaliteit aan. Enerzijds zijn ze voor de bouw- en de grote infrastructuurindustrie bestemd ( zwarte of picaille fijngestampte zandsteen, ideaal voor onder funderingen, taluds, toegangswegen,…) en anderzijds zijn ze voor het tuinbedrijf bestemd (wit grind, picaille grind,…).

Het bedrijf beperkt zich niet alleen tot de productie van grind, Ernest Lebailly biedt ook een dienst aan die uw product verbrijzelt.

Onze locatie op slechts enkele minuten van de autosnelwegen naar Brussel, Doornik en Frankrijk is een strategische en bevoorrechte situatie die een snelle toegang tot diverse bestemmingen geeft en onze nabijheid van de Darse van Hautrage maakt mogelijk een levering per aak te waarborgen.

We stellen te uwer beschikking een gekwalificeerd personeel en een perfect aangepast en geavanceerd materiaal die u een onberispelijke dienst en een naleving van de termijnen waarborgen. Ernest Lebailly nv is zonder enige twijfel een efficiënt en betrouwbaar bedrijf.

Geschiedenis


In 1842 begon de familie Lebailly in de provincie Henegouwen de exploitatie van kleiaarde en van natuurlijke vuursteen voor de keramische industrie en in het bijzonder voor zijn tak « vuurvaste producten ». Sinds lang bestond een zeer actieve samenwerking tussen « l'école des Mines » in Bergen en het bedrijf Ernest Lebailly. Dit neemt een concrete vorm aan door de lokalisatie van lagen van vuursteen en klei in Obourg, Maisières, Ghlin, Hautrage, maar ook in andere locaties, zoals Silenrieux of Provins.

Door middel van een voortdurend beleid van investeringen heeft het bedrijf geleidelijk een reeks steengroeven en industriële installaties overgenomen die aan de vuurvaste industrie een gamma grondstoffen klaar voor gebruik geven en perfect aangepast aan de behoeften .

Na een groeiend fenomeen van concentratie werden de productie-eenheden van de vuurvaste industrie geleidelijk verlaagd. Geconfronteerd met deze situatie had de nv Ernest Lebailly geleidelijk verschillende activiteiten ontplooid. De diversificatie van het bedrijf is als volgt gebeurd:

In een eerste fase heeft het bedrijf de zwarte zandsteengroeve (kole leisteen) van Hautrage gewaardeerd door de commercialisering van dit materiaal in de bouwsector (gestabiliseerde funderingen).

Tijdens de tweede fase heeft het bedrijf de groeve van witte zandsteen gewaardeerd door de commercialisatie van prijzigste decoratieve grinden.

In een derde fase begon de Ernest Lebailly nv het bevorderen van haar kleigroeve. Een door de Faculte Polytechnique van Bergen uitgevoerde geologische prospectie heeft inderdaad aangetoond dat deze afzetting een hoog potentieel in klei heeft .

De exploitatie van de groeve is in het begin van het jaar 2004 begonnen.

De verschillende kwaliteiten van klei worden voornamelijk gebruikt in volgende gebieden:

Bouwsector :steenbakkerij, pannenbakkerij, tegelvloeren, realisatie van waterdichtheidslagen in het kader van centrum van technische begraafplaats .